Forfatter: rbadmin

Vår europeiske selskapsrett

Linn Anker-Sørensen & Beate Sjåfjell 3. utgave, publisert 10.10.2016 Les hele artikkelen i PDF

Om tidsskriftet Selskapsrettstidsskriftet er et elektronisk og gratis tidsskrift tilknyttet forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft ved Det juridiske fakultet i Oslo. Tidsskriftet utgir fagartikler, anmeldelser og debattinnlegg til dagsaktuelle juridiske problemstillinger. Selskapsrettstidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets-…