Om tidsskriftet Selskapsrettstidsskriftet er et elektronisk og gratis tidsskrift tilknyttet forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft ved Det juridiske fakultet i Oslo. Tidsskriftet utgir fagartikler, anmeldelser og debattinnlegg til dagsaktuelle juridiske problemstillinger. Selskapsrettstidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets-…