Om tidsskriftet

Selskapsrettstidsskriftet er et elektronisk og gratis tidsskrift tilknyttet forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft ved Det juridiske fakultet i Oslo. Tidsskriftet utgir fagartikler, anmeldelser og debattinnlegg til dagsaktuelle juridiske problemstillinger.

Selskapsrettstidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt, og retter seg mot praktikere, forskere og studenter.

Les mer…